Pracownie terapeutyczne

Zajęcia wspierająco – aktywizujące i terapeutyczne uczestników ŚDS, prowadzone są w czterech pracowniach terapii zajęciowej – artystycznej, komputerowej z małą poligrafią,  kulinarnej oraz technicznej. Nazwy pracowni stanowią jedynie określenie organizacyjne, każda z pracowni oferuje szeroki wachlarz zajęć i aktywności, dostosowanych do predyspozyji i preferencji uczestników.

Zajęcia aktywizująco – wspierające odbywają się się również poza pomieszczeniami ŚDS – w ogrodzie, terenie, obiektach sportowych- np. kręgielni, hali sportowej. Treningi prowadzone w ogrodzie i terenie wyrabiają i doskonalą czynności porządkowe,  w zależności od pór roku:

 • odśnieżanie, grabienie liści, koszenie trawy
 • pielęgnacja roślin, plewienie, spulchnianie gleby, podlewanie
 • sadzenie warzyw, ziół, kwiatów, krzewów ozdobnych
 • zbiór i magazynowanie roślin
 • czynności naprawcze i konserwacyjne narzędzi ogrodniczych

Wyrwanie uczestników z bezczynności, nudy, proponowanie podjęcia aktywności zgodnie z upodobaniami i możliwościami, rozbudzanie chęci  działania – powoduje wzrost kompetencji społecznych, poprawę komunikacji oraz właściwych relacji międzyludzkich u podopiecznych ŚDS.

Zajęcia prowadzone są w grupach nie posiadających stałej struktury, co daje uczestnikom możliwość podejmowania różnych rodzajów aktywności w oparciu o samodzielne decyzje, dopomaga we wszechstronnym rozwoju, zapobiega znużeniu. Pozwala rozbudzić ciekawość i aktywność. Terapia zajęciowa jest prowadzona w formie zajęć grupowych i indywidualnych, w oparciu o metody dyrektywne i niedyrektywne, aktywne lub bierne. Treningi umiejętności prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem treningów umiejętności społecznych. Wysiłek fizyczny (również na świeżym powietrzu) jest najlepszą formą rehabilitacji. Poprawia odporność organizmu, przyczynia się do zniesienia zachowań niepożądanych, wycisza negatywne emocje, prowadzi do rozładowania wzmożonego napięcia. Działa też przeciw depresyjnie.

Plan dnia uczestników zostaje ściśle określony, dzięki czemu podopieczni mają zapewniony poczucie bezpieczeństwa, stałości, rozdziału czasu na pracę i odpoczynek.

Zróżnicowana pod względem form i metod terapia zajęciowa oraz treningi umiejętności, zapewniają czynny udział uczestników w codziennych działaniach, tworzeniu planów, przeprowadzaniu zajęć, w rozwoju własnej tożsamości i sprawstwa. Dają poczucie stabilizacji, decydowania i pełnienia roli gospodarza ŚDS. Wpływają również na sposób funkcjonowania samej placówki – jej rozwój i ewaluację.  

Dzieci wspólnie rysujące kredą

Pracownia Artystyczna

Tworzy nieograniczone możliwości rozwijania talentów i predyspozycji uczestników, wpisujące się w obszary codziennej aktywności człowieka. Różne formy rękodzielnictwa – malarstwo, grafika, rzeźba, haft, krawiectwo, pozwalają  aktywnie i twórczo realizować potrzeby własne oraz placówki –  tworzyć wyroby artystyczne, dekoracyjne, użyteczne, wykonywać czynności naprawcze i renowacyjne np. naprawa czy reperacja własnej odzieży. Dzieła wykonane przez uczestników są powodem ich radości i dumy.

W ramach pracowni artystycznej podopieczni mogą również korzystać z muzykoterapii, małych form teatralnych, biblioterapii, choreoterapii. Rozwijać wyobraźnię, inwencję twórczą ale też relaksować się, wyciszać negatywne emocje, przedstawiać własne pomysły.

Poprzez edukację ustawiczną uczestnicy poszerzają zakres słownictwa, doskonalą czynności poznawcze, komunikację, koncentrację uwagi, nawiązywanie wzajemnych relacji.

Ludzie przed komputerami siedzą

Pracownia Komputerowa

Z małą poligrafią  pozwala uczestnikom pozyskać umiejętności:

 • obsługi komputera
 • pracy z edytorami tekstów
 • obróbki grafiki użytkowej
 • tworzenia materiałów promocyjnych (gazetka ścienna, foldery, ulotki)
 • edukacji w formie zabawy
 • dostępu do wiedzy informatycznej
 • zabezpieczenia potrzeb poligraficznych (dyplomy, zaproszenia, wizytówki, bindowanie dzienników, śpiewników itd.).

Dostęp do szerokiej  wiedzy podanej w formie ciekawej i atrakcyjnej, zapewnia stymulację rozwoju intelektualnego uczestników.

Umiejętność poruszania się w internecie stanowi dziś niezbędny element rozwoju i edukacji ustawicznej. Pracownia komputerowa ŚDS  zapewnia wielu uczestnikom pierwszy kontakt z komputerem. Otwiera okno  na nową wiedzę i rozrywkę. Pozwala poznawać techniki mulitimedialne, zapewnia stymulację rozwoju intelektualnego.

Niepełnosprawne osoby w Pracowni Kulinarnej Niepełnosprawne osoby w pracowni kulinarnej gotują

Pracownia kulinarna

W ramach pracowni kulinarnej proponowane są aktywności:

 • planowanie jadłospisu i listy zakupów
 • robienie zakupów połączone z treningiem budżetowym
 • obróbka produktów, przygotowywanie posiłków
 • przygotowywanie stołu i nakryć
 • nauka kulturalnego zachowywania się przy stole
 • postępowanie  z żywnością, naczyniami, sprzętami (przechowywanie, używanie, mycie, resztkowanie itd.)
 • nauka obsługi podstawowych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego
 • przygotowywanie i organizacja uroczystości okolicznościowych
 • czynności porządkowe
 • nawiązywanie i podtrzymywanie relacji społecznych i koleżeńskich

Zajęcia w ramach prawcownii kulinarnej, mają wyrabiać samodzielność w czynnościach dnia codziennego (samoobsługi), powodować wzrost kompetencji społecznych, poprawiać komunikację i relacje międzyludzkie. Uczyć prowadzenia zdrowego trybu życia, dysponowania budżetem, planowania posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz dobrej organizacji pracy. Bezpiecznego posługiwania się sprzętem i urządzeniami.

Czynności planowane w ramach pracowni kulinarnej przy wykorzystaniu ogrodu, skupiają się na zaletach  silwoterapii, zooterapii Uczą doboru odzieży w zależności od warunków atmosferycznych i rodzaju prowadzonej aktywności. Rozwijają poczucie odpowiedzialności za sprzęt, rośliny, zwierzęta, uwrażliwiają na potrzeby innych ludzi.

Pozwalają uczestnikom obcować i funkcjonować w naturalnym środowisku przyrodniczym w sposób czynny, według potrzeb własnych i otoczenia.

Niepełnosprawne osoby siędzace wspólnie przy stole w pracowni technicznej

Pracownia Techniczna

Stwarza szczególnie przed mężczyznami, możliwości wykazania się  w pracach skupionych wokół stolarstwa i ślusarstwa. Ponadto np. metaloplastyki, wikliniarstwa czy introligatrostwa.

Oprócz  twórczości arstystycznej zapewnia naukę konserwacji i naprawy drobnego sprzętu oraz urządzeń. Bezpiecznego posługiwania się prostymi narzędziami czy maszynami. Dbałości o stanowisko pracy.

Umiejętności pozyskane przez uczestników podczas zajęć w pracowni technicznej, w przyszłości będą mogły skutkować zatrudnieniem.

Wytwory działalności pracowni technicznej, stanowią także elementy wyjściowe (składowe) do realizacji zadań terapeutycznych w pozostałych pracowniach – co pozwola dodatkowo na współpracę i integrację zepołów

Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content