Dom Dziennego Wsparcia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu w związku z zakończeniem projektu pn.: „Dom Dziennego Wsparcia”  realizowanego w okresie 01.01.2018 r. – 31.03.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 ogłasza gotowość świadczenia usług opiekuńczych tj. 27 miesięcy.

Celem jest zapewnienie osobom niesamodzielnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim opieki dziennej, zapobieganie regresji w obrębie funkcjonowania fizycznego, podtrzymywanie nabytych umiejętności, stymulacja polisensoryczna, kształtowanie zdolności do wyrażania podstawowych potrzeb, aktywizowanie w miarę możliwości psychofizycznych, zapobieganie samotności, rehabilitacja społeczna.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu pod numerem telefonu 17 583 74 17 lub u Koordynatora pod numerem telefonu 609 041 980

Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content