Rekrutacja

INFORMACJA

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu informuje, iż w związku z zakończeniem projektu pn.: „Dom Dziennego Wsparcia”  realizowanego w okresie 01.01.2018 r. – 31.03.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 prowadzi nabór do placówki w ramach trwałości projektu.

 ZAKRES WSPARCIA DLA PODOPIECZNYCH:

•          pobyt od 6 do 8 godzin dziennie                

•          wyżywienie     

•          usługi opiekuńcze     

•          zajęcia wspierające ruchowo

•          udział w rehabilitacji społecznej.

Za pobyt w DDW pobierana jest opłata w wysokości:

a) przy minimalnej liczbie 6 osób 4.350,00 zł miesięcznie,

b) do 12 uczestników 3.900,00 zł miesięcznie,

c) do 16 uczestników 3.700,00 zł miesięcznie,

d) do 20 uczestników 2.550,00 zł miesięcznie .

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu u Przewodniczącej Zarządu Koła, pani Reginy Piechoty pod nr tel. 609 041 980

Regulamin Rekrutacji do DDW

Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 6 do regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 7 do regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 8 do regulaminu rekrutacji

Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content