Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi zajęcia wspierająco – aktywizujące i terapeutyczne w parterowym skrzydle budynku PSNI Koło w Mielcu.

Dom funkcjonuje  w oparciu o Statut, Regulamin, Program Działalności oraz Plan Pracy (na każdy rok), uzgadniany z Wojewodą Podkarpackim, zatwierdzany przez jednostkę prowadzącą – PSONI Koło w Mielcu oraz zlecającą – Starostwo Powiatowe w Mielcu.

ŚDS jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie, zamieszkałych na terenie powiatu mieleckiego. Jest domem typu A, B, C i D.

TYP A – obejmuje osoby przewlekle psychicznie chore

TYP B – osoby upośledzone umysłowo

TYP C – osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

TYP D – dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi

ŚDS obejmuje wsparciem osoby, które wymagają pomocy w życiu, w środowisku rodzinnym i społecznym.  

Głównym założeniem pracy wspierająco – aktywizującej oraz terapeutycznej prowadzonej w ŚDS, jest takie oddziaływanie na osoby niepełnosprawne intelektualnie, aby uzyskały szeroko rozumianą samodzielność i niezależność, przekładającą się na wzrost jakości życia a nawet możliwość podjęcia pracy.  Ponadto podejmowane działania mają na celu wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, dbania o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczności.

ŚDS poprzez świadczone usługi zapewnia właściwe traktowanie, komunikację i relacje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, oparte na szacunku, partnerstwie, akceptacji, indywidualnym podejściu, poczuciu tożsamości, oraz zachowaniach odpowiednich do wieku, tworzeniu warunków do szeroko rozumianego rozwoju. 

Kadra
Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content