Ośrodek Wczesnej Interwencji

Procedura funkcjonowania Ośrodka Wczesnej Interwencji w czasie zagrożenia COVID-19

Procedura na czas przed i w trakcie wykonywania usługi:

 • Wejście do budynku PSONI możliwe jest wejściem głównym oraz przy użyciu windy (dotyczy osób z niepełnosprawnością ruchową). Oba wejścia pozostają zamknięte i wejście możliwe jest tylko po wcześniejszym zadzwonieniu dzwonkiem tylko dla osób umówionych. Pacjent i jego opiekun (dopuszcza się tylko jednego opiekuna na jednego pacjenta) mogą pojawić się na terenie budynku maksymalnie 10 minut przed planowaną wizytą.
 • Pacjent i jego opiekun prawny zobowiązani są do:
  • Wejścia na teren placówki w maseczce – dotyczy opiekunów i pełnosprawnych pacjentów powyżej 4 roku życia;
  • Poddania się badaniu temperatury ciała termometrem bezdotykowym. W przypadku temperatury ciała powyżej 37,5 stopnia Celsjusza u pacjenta bądź jego opiekuna nie zostaną oni wpuszczeni na terapię. Następnie przeprowadzana jest dezynfekcja punktu kontrolnego określona w procedurze funkcjonowania punktu kontrolnego.
  • Po pozytywnym przejściu badania temperatury ciała, opiekun dezynfekuje ręce i wypełnia ankietę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej procedury – w przypadku pierwszego wejścia, oraz ankietę aktualizacyjną stanowiącą załącznik nr 2 przy każdorazowym wejściu. Ankieta ma na celu  ustalenie występowania u danej osoby tj. pacjenta i jego opiekuna prawnego objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę.
    

W przypadku jednej odpowiedzi pozytywnej lub braku udzielenia odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie, może zostać zidentyfikowane podwyższone ryzyko zakażenia. W takiej sytuacji pracownik punktu kontrolnego ma prawo odmówić wpuszczenia pacjenta i jego  opiekuna na terapię.

 • Nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami, decyzję podejmuje terapeuta. Zaleca się opiekunom, którzy będą uczestniczyć w terapii ponowne zdezynfekowanie dłoni i nieużywanie telefonów komórkowych.
 • Na czas oczekiwania na zakończenie terapii, opiekunom wyznacza się miejsce w poczekalni. Oczekujący mają zachować między sobą bezpieczną odległość wynoszącą 2m. W tym celu miejsca siedzące będą od siebie oddalone i oznaczone taśmą. Należy ograniczać poruszanie się opiekunów i pacjentów po przychodni / gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
 • Pacjent oraz jego opiekun przychodzą na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.
 • Opiekun małoletniego używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymuje bezpieczny dystans w trakcie trwania zabiegów.
Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content