Filia Moniuszki 3

Grupa docelowa ŚDS ul. Moniuszki 3: Adresatami zadania są osoby dorosłe, niepełnosprawne intelektualnie, przewlekle chore psychicznie, mające inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spectrum autyzmu.

Liczba miejsc w placówce przeznaczona jest dla 16 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Moniuszki 3,

39-300 Mielec

Tel/fax:

17 583 74 17

17 583 97 16

17 586 35 22

e-mail:

sds.mielec@psoni.org.pl

sdsmielec.psouu@gmail.com

Pracownia Rękodzieła

W pracowni rękodzieła rozwijana jest sprawność manualna, poruszona zostaje wyobraźnia, kreatywność, wyzwalane są zainteresowania artystyczne, rozwija się koordynacja wzrokowo – ruchowa. Praca uzależniona jest od możliwości i  predyspozycji każdego z uczestników.

Dobór zadania dopasowany jest do zdolności uczestnika, tak aby wywiązał się z powierzonego zadania. W pracowni uczymy się dokładności i sumienności, a także nabieramy umiejętności współdziałania w grupie. Działania te uczą obowiązkowości, poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie, ale również konieczności utrzymania porządku w miejscu pracy i dbałości o materiały.

Podczas zajęć w pracowni rękodzielniczej uczestnicy malują,  wycinają, wyklejają nasionami i makaronem, wyszywają, lepią z masy solnej, nawlekają elementy dekoracyjne np. biżuterii, stosują technikę decoupage i wiele innych.

Pracownia Plastyczno – Muzyczna

Miejsce, gdzie uczestnicy wykazują nieograniczone możliwości ekspresji twórczej. Zapoznają się z podstawowymi technikami – malarstwem, rysunkiem. Tworzą także prace przestrzenne z plasteliny, modeliny, kolorowego papieru. Uczestnicy pod kierunkiem instruktora/ terapeuty  poznają tu różne techniki plastyczne – rysunek, malowanie (akwarela, tempera, olej), grafikę, mozaiki z materiałów sypkich, modelowanie w masie solnej i papierowej. Wykonują mozaiki – wyklejanki, ozdobne flakony, rysunki i kolaże. Podczas zajęć artystycznych uczestnicy uczą się łączenia kolorów, rozróżniania kształtów, faktur, barw. Poznają rodzaje farb, kredek, mas plastycznych, uczą się je odpowiednio zastosować i wykonywać. Uczestnicy pracowni również zapoznają  się z różnymi technikami pracy (m.in. decoupage, batik, filcowanie na sucho i na mokro itp.), rozwijając przy tym umiejętności dekoracyjne i wrażliwość estetyczną. Pracownia jest  ściśle związana z pracą użytkową, uczestnicy wykonują haftowane obrazy, zestawy biżuterii, kartki świąteczne, stroiki świąteczne i okolicznościowe, zdobią ramki, pojemniki i różne drobiazgi na prezenty.


W pracowni odbywają się również zajęcia muzyczne, podczas których uczestniczy słuchają muzyki, śpiewają, tańczą, grają na prostych instrumentach, przygotowują programy muzyczno – taneczne. Ponadto – w ramach zajęć muzycznych poznają podstawowe instrumenty muzyczne takie jak gitara, tamburyno, marakasy, keyboard i inne. Celem tychże zajęć jest redukcja napięcia psychofizycznego oraz umiejętność wyrażania emocji dzięki większej samoświadomości i samokontroli.

Niepełnosprawne dzieci, w pracowni Artystycznej

Pracownia kulinarna

Zajęcia w pracowni kulinarnej prowadzone są codziennie. Ich głównym celem jest nauka samodzielnego przygotowania posiłków i czynności związanych z zaspokajaniem najważniejszych potrzeb życiowych.

Zajęcia prowadzone są  w dobrze wyposażonej kuchni, co pozwala na naukę obsługi sprzętów AGD znajdujących się w pracowni. Zajęcia kulinarne to również satysfakcjonująca droga rozwijania poczucia własnej wartości, kształtowania pozytywnych relacji. Uczestnictwo w zajęciach poprawi nastrój, nauczy zaradności życiowej potrzebnej w codziennym funkcjonowaniu, rozwinie cierpliwość, samodzielność i wytrwałość oraz umiejętność współdziałania. Wypracuje poczucie estetyki i wyobraźni.

Prowadzony z uczestnikami trening ukształtuje cechy pożądane w relacjach społecznych takich jak współpraca i odpowiedzialność. Zajęcia w kuchni to także planowanie budżetu domowego oraz listy zakupów.

Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content