Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest placówką edukacyjną, w której podopieczni objęci są specjalistyczną pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. 

Zajęcia realizowane są z dzieckiem i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest posiadanie Opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka.

Zajęcia realizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.

Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content