O nas

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest placówką edukacyjną, w której podopieczni objęci są specjalistyczną pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. 

Zajęcia realizowane są z dzieckiem i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest posiadanie Opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka.

Zajęcia realizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.

Historia Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu

  • Poradnia została powołana do życia Uchwałą Zarządu Koła PSOUU w Mielcu z dnia 24 czerwca 2010 roku.
  • Wpisano ją do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Powiatu Mieleckiegow w dniu 27 lipca 2010 roku.
  • Rozpoczęła swoją działalność 1 września 2010 roku.
  • Oferta Poradni jest skierowana do rodziców i dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
  • Jest ona placówką edukacyjną nieferyjną i niewakacyjną. Oznacza to, że zajęcia prowadzone są w niej 12 miesięcy w roku, pięć dni w tygodniu.
  • Dyrektorem placówki od początku jej działalności jest Pani mgr Barbara Bik.
  • Poradnia oferuje kompleksową pomoc: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną dzieciom z deficytami rozwoju od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole. Placówka udziela pomocy i wsparcia rodzicom dzieci realizujących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.
  • Pomoc w placówce świadczona jest bezpłatnie.
Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content