Misja i wizja

MISJA NIEPUBLICZNEJ PORADNI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

– Janusz Korczak-

PORADNIA:

 • wspiera dziecko w rozwoju według jego indywidualnych potrzeb i możliwości
 • odkrywa i rozwija jego talenty oraz przygotowuje do samodzielnego i twórczego życia
 • dba o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi
 • wspiera rodziny i pomaga w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych oraz wychowawczych
 • udziela pomocy dzieciom, które posiadają opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju

WIZJA NIEPUBLICZNEJ PORADNI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

PORADNIA:

 • jest placówką nowoczesną, specjalistyczną, bezpieczną i otwartą na potrzeby dzieci
 • jest miejscem, w którym przestrzega się praw dziecka i ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych
 • tworzy korzystne warunki do rozwoju dziecka
 • wspiera wszechstronny rozwój intelektualny, społeczny, psychiczny i zdrowotny dzieci
 • prowadzi psychoedukację rodziców
 • prowadzi terapię w oparciu o programy terapeutyczne
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę i ustawicznie podnosi jej kompetencje zawodowe
 • realizuje projekty, dzięki którym dzieci mogą korzystać z niestandardowej terapii, takiej jak: dogoterapia
 • dysponuje bazą lokalową, profesjonalnie wyposażoną i dostosowaną do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

Naszym celem jest:

 • rozwijanie sprawności psychoruchowej dzieci lub zapobieganie jej pogorszaniu,
 • rozwijanie umiejętności współżycia w grupie,
 • rozwijanie sprawności procesów poznawczych,
 • rozwijanie samoakceptacji i poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie zainteresowania otaczającym światem,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań.

Wspieramy rodziców:

 • w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu  potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka,
 • w sytuacjach trudnych wychowawczo,
 • dajemy możliwość spotkań i konsultacji z psychoterapeutą.
Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content