Warunki przyjęcia

Organizacja pracy

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

pracuje:

od poniedziałku do piątku:

w godzinach 08.00 – 19.00

Wczesne wspomaganie rozwoju stanowi zbiór świadczeń i usług o charakterze:

 • rehabilitacyjnym
 • logopedycznym
 • pedagogicznym
 • psychologicznym
   

Pomoc oferowana jest dzieciom z deficytami rozwoju od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia realizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie w zależności od potrzeb
i możliwości psychofizycznych dziecka.

Zespół opracowuje indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju, zgodny
z możliwościami i potrzebami dziecka.

Zespół terapeutyczny opracowuje dla dziecka Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Pomoc jest bezpłatna.

Zasady uczestnictwa dziecka w zajęciach w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

 • Rodzic otrzymuje miesięczny harmonogram wizyt dla swojego dziecka. Informacja przesyłana jest w formie wiadomości sms lub telefonicznie.
 • Rodzic ma obowiązek zgłosić nieobecność dziecka na zajęciach w najszybszym możliwym terminie.
 • Do dnia 10  każdego miesiąca należy zgłosić wszelkie zmiany dotyczące terminów zajęć terapeutycznych na przyszły miesiąc.
 • Do dnia 10 każdego miesiąca należy zgłosić decyzję o rezygnacji z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju od następnego miesiąca.
 • Za bezpieczeństwo dziecka przed i po zakończeniu zajęć odpowiada rodzic.
 • Rodziców obowiązuje punktualność w przyprowadzaniu oraz odbieraniu dziecka  z zajęć.
 • Dziecko, które rodzic przyprowadza na zajęcia do  Poradnia powinno być zdrowe – bez objawów gorączki lub przeziębienia.
 • Podczas obecności dziecka na zajęciach rodzic powinien być obecny w placówce lub być z nią w stałym kontakcie telefonicznym.
   

Dodatkowe informacje można otrzymać osobiście lub telefonicznie pod numerami  telefonów: 17 583 74 17, 586 35 22, 583 97 16  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-17.00

Warunki przyjęcia

Warunkiem objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Sękowskiego w Mielcu.

Wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest niezależne od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content