Organizacja pracy

Mamy doświadczenie

Działamy w Mielcu od 1993 roku.

Nasza placówka powstała z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych, których marzeniem było utworzenie wyjątkowego miejsca dla swoich dzieci. Miejsca, w którym otrzymają one profesjonalną pomoc i wsparcie, a ponadto będą bezpieczne, szczęśliwe i kochane.

Dzieci siedzą na ławce

Pomagamy

Dzieciom i młodzieży z:

– orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną: niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i inną niepełnosprawność (słabowidzenie/niewidzenie, słabosłyszenie/niesłyszenie, niepełnosprawność ruchowa, autyzm/zespół Aspergera)

– orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim

Zapewniamy

 • bezpłatny udział w zajęciach
 • edukację, opiekę i wychowanie
 • kompleksową terapię i rehabilitację
 • indywidualne podejście do każdego dziecka
 • pracę w małych grupach
 • różnorodne metody
 • integrację społeczną
 • wykwalifikowaną kadrę
 • specjalistyczny sprzęt i pomoce
 • ogród sensoryczny i plac zabaw
 • przyjazną atmosferę
Trener pływania uczy pływać małą dziewczynkę Niepełnosprawny chłopiec karmi psa

Pracujemy

wykorzystując przede wszystkim następujące metody:

 • trening umiejętności społecznych
 • trening behawioralny
 • nauczanie polisensoryczne
 • integrację sensoryczną (SI)
 • arteterapię
 • Terapię Ręki
 • metodę F. Affolter
 • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Pedagogikę Zabawy
 • Programy Aktywności M. Ch. Knill
 • Metodę Dobrego Startu
 • NDT Bobath
 • PNF
 • Kinesiology Taping
 • hydroterapię
 • rehabilitację ruchową w wodzie metodą Halliwick
 • terapię manualną
 • komunikację alternatywną i wspomagającą
 • terapię logopedyczną
 • terapię karmienia
 • taping logopedyczny
 • terapię Snoezelen (Sala Doświadczania Świata)
 • dogoterapię
 • hortiterapię
Niepełnosprawne osoby na wózkacj z kolorowymi balonami Zgromadzeniu wielu ludzi na trawniku widziane z góry

Otwieramy Świat

Dla naszych wychowanków poprzez ich aktywny udział w:

 • treningach lekkoatletycznych
 • zajęciach na basenie
 • zajęciach na kręgielni
 • zawodach sportowych
 • zajęciach rekreacyjnych
 • imprezach i uroczystościach
 • wycieczkach
 • działalności Drużyny Zielonych Skautów

Jesteśmy

Wykwalifikowaną kadrą pełną pomysłów, pasji, zaangażowania i pozytywnej energii.

Nasz zespół tworzą:

 • oligofrenopedagodzy
 • surdopedagodzy
 • tyflopedagodzy
 • specjaliści ds. autyzmu
 • specjaliści ds. komunikacji
 • neurologopedzi
 • fizjoterapeuci
 • psycholodzy
 • terapeuci zajęciowi
 • dogoterapeuta
Niepełnosprawni uśmiechnięci chłopcy na wózkach z rękami w górze pod namiotem trzymanym przez opiekuna

Działamy

 • jedenaście miesięcy w roku (od września do lipca), od poniedziałku do piątku
 • w trzech oddziałach, które dysponują salami terapeutycznymi wyposażonymi w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, dostosowane do możliwości i wieku wychowanków:

ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec

ul. Moniuszki 3, 39-300 Mielec

Wola Pławska 36, 39- 305 Borowa

Rodzice ponoszą koszt wyżywienia swoich dzieci w placówce.

Za transport wychowanków do OREW odpowiada gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka i/lub rodzice.

Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content