Kadra

Dyrektor: mgr Barbara Bik

Nauczyciel dyplomowany, terapeuta zajęciowy oraz terapeuta Integracji Sensorycznej. Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Miłośniczka zwierząt. Osoba twórcza, która w pracy terapeutycznej ciągle wyznacza sobie nowe cele i dąży do ich realizacji. Opiekunka golden retrievera „Milo”, wraz z którym prowadzi w placówce zajęcia z zakresu dogoterapii. W swojej pracy z dziećmi kładzie nacisk na wykorzystanie potencjału terapeutycznego, którym dysponują zwierzęta. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń i kursów, a wśród nich są między innymi:

 • Dogoterapia
 • Integracja Sensoryczna I i II°
 • Podstawowe zagadnienia terapii edukacji dzieci z autyzmem cz. I i II
 • Kinezjologia Edukacji wg Paula Dennisona
 • Makaton I i II°


 

Logopedzi:

mgr Teresa Smoleń

Nauczyciel – logopeda/neurologopeda z wieloletnim stażem pedagogicznym. W swojej pracy kieruje się słowami księdza Tischnera, który twierdzi, ze przychodzimy na świat z potrzebą kontaktu i dialogu z drugim człowiekiem. Pracuje z dziećmi i dla dzieci, aby ułatwić im dialog, pomóc w komunikowaniu się z otoczeniem, dać możliwość wyrażenia słowem ich myśli, pragnień, potrzeb i pomóc w realizacji marzeń. 

Ukończyła następujące formy doskonalenia zawodowego:

Ukończone studia podyplomowe :

 • „Logopedia” w 2010 r.
 • „ Oligofrenopedagogika” w 2012 r.
 • „Neurologopedia” w 2014 r.
 • „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w 2015 r.

Szkolenia/warsztaty/konferencje/sympozja :

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Ciągle żywe dylematy logopedy – praktyka
 • Środowiskowe uwarunkowania skuteczności terapii jąkania
 • Dziecko z niedokształceniem mowy o typie afazji widziane oczami neurologopedy
 • Możliwości ćwiczenia umiejętności krytycznych dla rozwoju mowy w autyźmie
 • Kompetencje orofacjalne związane z pobieraniem pokarmów i ich wpływ na kształtowanie się mowy
 • Zagadka milczenia w mutyźmie
 • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się ( AAC )
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy
 • Ochrona danych osobowych
 • Komercyjne wykorzystywanie seksualne w kontekście rzeczywistości dzieci ulicy
 • Problemy dzieci ulicy i zagrożeń świata wirtualnego
 • Małe dziecko – dużo pomysłów – wczesna interwencja – wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny
 • Metody i formy wspomagania rozwoju małego dziecka
 • Rozwój mowy dziecka autystycznego
 • Gimnastyka Paluszkowa – wspieranie rozwoju umiejętności merytorycznych i językowych dziecka w wieku przedszkolnym
 • Komunikacja bez pezemocy
 • Makaton – program rozwoju komunikacji ( szkolenie podstawowe – znaki manualne
 • i symbole )
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Wczesne zaburzenia funkcji pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo – porodowego ( moduł II )
 • Metoda Dobrego Startu
 • Rozwijanie komunikacji u dzieci z autyzmem – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej


mgr Monika Krawczyk

Logopeda / neurologopeda ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii i surdologopedii. Nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju. Praca z dziećmi to dla niej nie tylko radość i satysfakcja, ale przede wszystkim spełnienie. Dzieci pomagają jej patrzeć na świat ich oczyma, a ona pomaga im pokonywać trudności w komunikowaniu. Uczestniczka szkoleń z zakresu pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju:

Kursy i szkolenia:

 • „Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania”
 • „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy”
 • „Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC)”
 • MAKATON I°
 • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”
 • „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”
 • „Gimnastyka Paluszkowa – wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych
 • i językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 • „KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego”
 • „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” Etap I i II
 • MAKATON II°

Warsztaty:

 • „Rozwój mowy dziecka autystycznego”
 • Warsztaty neurologopedyczne moduł I: „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy”
 • „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych”
 • „Komunikacja bez przemocy”
 • Sympozjum Naukowe: „Problemy dzieci ulicy i zagrożeń świata wirtualnego”
 • i  warsztaty: „Komercyjne wykorzystywanie seksualne w kontekście rzeczywistości dzieci ulicy”
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i warsztaty metodyczne: „Małe dziecko – dużo pomysłów. Wczesna interwencja – wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny”.
 • „Jak pokonać strach i przełamać stereotypy? O seksualności dzieci, młodzieży
 • i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” 
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących

Warsztaty neurobiologiczne:

 • ​Wczesne zaburzeni funkcji pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo – porodowego – moduł II


mgr Joanna Niedbała

Logopeda/neurologopeda, ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii. Nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju. Uważa, że obcowanie z dziećmi znacznie wzbogaca życie człowieka, a praca z nimi, ich nawet najmniejsze  sukcesy, szczere uśmiechy  dostarczają wiele radości oraz poczucie spełnienia. Pragnie podnosić swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach:

 • „Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC)”;
 • Sympozjum Naukowe: „Problemy dzieci ulicy i zagrożeń świata wirtualnego” oraz warsztaty: „Komercyjne wykorzystywanie seksualne w kontekście rzeczywistości dzieci ulicy”;
 • Kurs „Gimnastyka Paluszkowa – wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych  i językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”;
 • Warsztaty Neurologopedyczne Moduł I – „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy”;
 • Warsztaty Neurologopedyczne Moduł II – „Wczesne zaburzenia funkcji oralnych/pokarmowych/oddechowych i fonacyjnych  u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego”;
 • Szkolenie: „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”;
 • Warsztaty metodyczne „Narkotyki i dopalacze – zjawiska, zagrożenia, profilaktyka”;
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i warsztaty metodyczne: „Małe dziecko – dużo pomysłów. Wczesna interwencja – wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i rodziny”;
 • Szkolenie: „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania”;
 • „Makaton – Program Rozwoju Komunikacji” I stopnia;
 • Warsztaty: „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych”;
 • Warsztaty: „Terapia neurobiologiczna dla początkujących”.


mgr Magdalena Szendoł

Magdalena Szendoł – absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo wychowawcza oraz studiów podyplomowych z logopedii. Neurologopeda. Nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju. Najważniejsze w pracy jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka oraz radość z każdego, nawet najmniejszego sucesu, jakie ono osiąga.

Udział w warsztatach:

– Wspomaganie rozwoju językowego przedszkolaków metodą prof. J. Cieszyńskiej

– Fonogesty jako metoda wspomagania komunikacji u dzieci z wadą słuchu.


 

Psycholodzy:

mgr Joanna Bliżycka

Psycholog kliniczny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju. Praca z dziećmi dostarcza jej wiele radości i satysfakcji. Za główny cel swoich oddziaływań terapeutycznych stawia sobie pokonywanie trudności dziecka z uśmiechem na jego twarzy oraz kształtowanie w podopiecznych poczucia własnej wartości.

Ukończyła wiele szkoleń i warsztatów:

 • Studia podyplomowe – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • EEG – Biofeedback I stopnia
 • Wczesna Interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka
  w wieku 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci
 • Bajkoterapia kliniczna
 • Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych, ich różnorodne objawy i metody terapii
 • Pomoc psychologiczna dziecku wykorzystywanemu seksualnie
 • Trening Umiejętności Społecznych dzieci
 • Przygotowanie profesjonalistów do prowadzenia grup wsparcia dla rodzin
 • ,,Integracja Odruchów Wzrokowo – Słuchowych” według metody Swietłany Masgutowej
 • Wstęp do Sensoplastyki
 • Sensoplastyka – Trener 1 stopnia
 • Ćwiczenia funkcji słuchowych- rozwojowe programowanie terapii
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I i II
 • Praca z osoba przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania
 • Dziecko z zaburzeniami ogólnorozwojowymi ze spektrum autyzmu w przedszkolu
  i szkole
 • Rozwój mowy dziecka autystycznego
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem oryginalnego Testu PEP-r
 • KORP Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka KORP) jako narzędzie diagnozy psychopedagogicznej dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia
 • Narzędzie M-CHAT-R – wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Makaton – Program Rozwoju Komunikacji –  I i II stopień
 • Gimnastyka Paluszkowa- wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych dziecka w wiek przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Komunikacja bez przemocy
 • Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci
  z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego
 • Zintegrowane usprawnianie dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego


mgr Anna Strzała

Psycholog, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju.Praca z dziećmi sprawia jej dużo satysfakcji, a także mobilizuje do ciągłego doskonalenia i poszukiwania nowych metod terapeutycznych. Stara się rozbudzać w dzieciach ciekawość świata, pomóc im w odkrywaniu swoich mocnych stron i budowaniu poczucia własnej wartości. Dziecięcy uśmiech to dla niej największa nagroda.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także wiele kursów i szkoleń, a wśród nich:

 • Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci
 • Bajkoterapia kliniczna
 • Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy
 • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC)
 • Makaton – Program Rozwoju Komunikacji I stopnia
 • Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym – KLANZA
 • „Gimnastyka paluszkowa”- wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym
 • Dojrzałość szkolna – diagnoza i co dalej?
 • Arteterapia jako pomoc w diagnostyce i samodzielna metoda pracy z pacjentem


 

Pedagog:

mgr Gabriela Kolis

Oligofrenopedagog, surdopedagog. Nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju. W swojej pracy chętnie wykorzystuje Metodę Dobrego Startu oraz Terapię Ręki. W pracy z dzieckiem wykorzystuje zasadę: „Czyń to co możesz, za pomocą tego co masz, tam gdzie jesteś”. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, z zakresu wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyła między innymi następujące szkolenia:

 • Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0- 3 lat.
 • Metoda Dobrego Startu
 • W trzy dni dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem
 • umysłowym
 • Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?
 • Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania
 • Terapia ręki i grafomotoryka


mgr Natalia Paluch

Nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju, pedagog specjalny, tyflopedagog. Na co dzień, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju zajmuje się terapią pedagogiczną dzieci z różnymi trudnościami oraz pomocą i wsparciem rodziców w zmaganiach wychowawczych. Praca z dziećmi daje jej dużo satysfakcji i radości. Swoje kwalifikacje podnosi biorąc udział w szkoleniach i kursach m. in:

 • Rozwój mowy dziecka autystycznego
 • Makaton, program rozwoju komunikacji I stopnia
 • Małe dziecko- dużo pomysłów, wczesna interwencja- wspomaganie rozwoju wspaciem dziecka i rodziny
 • Rusz głową! Wspomaganie procesów poznawczych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Gimnastyka Paluszkowa- wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych dziecka w wieku przedszkolnym wczesnoszkolnym
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce- kurs 3-modułowy
 • Karta oceny rozwoju psychoruchowego- narzędzie diagnostyczne
 • Komunikacja bez przemocy


mgr Monika Seferynowicz
 

Terapeuta EEG – Biofeedback:

mgr Halina Strzępa

Fizjoterapeuta, terapeuta NDT – Bobath z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Nieustannie pogłębia swój warsztat dydaktyczny, aby stale podnosić atrakcyjność i efektywność swojej pracy. Podczas zajęć terapeutycznych, które prowadzi jest przyjazna i życzliwa, a zarazem konsekwentna i wymagająca. Ukończyła wiele kursów i szkoleń:

 • Terapię Neurorozwojową  NDT –Bobath
 • Kurs podstawowy PNF oraz PNF w pediatrii
 • Szkolenie podstawowe –Makaton
 • Kurs Thera-Band Academy- ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborow Thera-Band
 • Kurs Thera-Band Academy- sensomotoryka, korekcja wad postawy z zastosowaniem przyborów Thera-Band
 • Metoda terapii EEG Biofeedback
 • Kurs podstawowy metody  Halliwick
 • Terapię behawioralną w pracy z dzieckiem z ADHD
 • Terapię pedagogiczną w pracy z dzieckiem z ADHD
 • Taping Rehabilitacyjny
 • Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania
 • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I

Terapeuta SI:

mgr Monika Świąder – Dręga

Fizjoterapeuta, oraz terapeuta Integracji Sensorycznej. Za główny cel swojej pracy stawia sobie pomoc małemu pacjentowi w powrocie do zdrowia. Wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz nieustanne wzbogacanie własnego warsztatu terapeutycznego  o nowe metody pracy, pomaga jej w przywracaniu możliwie najpełniejszej sprawności ruchowej u dzieci. Swoje zajęcia stara się tak organizować, aby każde dziecko, z którym pracuje miało możliwość doświadczenia „własnego małego sukcesu”. Ukończyła liczne szkolenia i kursy specjalistyczne:

 • Studia podyplomowe – 2 semestralny kurs kwalifikacyjny pn. Studium Pedagogiczne – Politechnika Rzeszowska.
 • Kurs odnowy biologicznej i masażu  I stopnia.
 • Kurs masażu II stopnia.
 • Podstawy terapii manualnej.
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF i kurs Rozwijający PNF – uzyskanie tytułu: terapeuta metody PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation); REHA+ .
 • Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia wg J. Ayres „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” SInet
 • Małgorzata Karga Poizometryczna relaksacja mięśni w najczęściej spotykanych zespołach bólowych; fizjoterapia w zaburzeniach czynnościowych układu mięśniowego.
 • Analiza i terapia dziecka zagrożonego; REHA+.
 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji  I  i II stopień
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I i II – Fundacja SYNAPSIS.
 • Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania.
 • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Ogólnopolska konferencja „Do Życia przez Życie”. Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, w tym ze sprzężoną niepełnosprawnością. Organizowanym przez PSOUU Koło w Bytomiu.
 • Warsztaty „Rozwój mowy dziecka autystycznego”
 • Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Studia podyplomowe  – „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka” w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu
 • Gimnastyka paluszkowa – wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Komunikacja bez przemocy
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem oryginalnego testu PEP-r; Organizowanym przez Ośrodek Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS
 • Konferencji pt. „ Żywienie i zachowanie” z udziałem autorów książki  „Autyzm bez łez”
 • Kurs Integracji Sensorycznej II stopnia wg J. Ayres „Diagnoza i terapia Zaburzeń integracji sensorycznej” SInet Małgorzata Karga
 • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC)
 • Słyszę i słucham – jak rozwija się słyszenie małego dziecka.
 • Poznaję świat zmysłami – wspomaganie rozwoju niemowląt i małych dzieci z perspektywy integracji sensorycznej.
 • Ćwiczenia funkcji słuchowych – rozwojowe programowanie terapii.
 • Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka – międzynarodowe sympozjum naukowe.
 • Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej STEPSI – narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego Tracy M. Stackhause.
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I według metody dr Swietłany Masgutowej.
 • TUS – trening umiejętności społecznych dzieci.
Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content