Biuro Obsługi Placówek

Biuro Obsługi Placówek jest wydzielonym w strukturze organizacyjnej Koła zespołem pracowników do realizacji zadań administracyjno – biurowych. Pracami Biura kieruje Dyrektor Biura, podległy bezpośrednio Zarządowi Koła. 

Tel/Fax: 17 583 74 17, 17 583 97 16, 17 586 35 22

Dyrektor: Ewa Kozioł Zielińska

wew. 44, mobile 607 807 201, e-mail: bop.mielec@psoni.org.pl

Księgowość

 • Barbara Huber – Głowna Ksiegowa wew. 14

wew. 14 e-mail: orw@rz.home.pl

 • Dorota Gajda – Księgowa-kadrowa

wew. 43, e-mail: kadry.zk.mielec@psouu.org.pl

 • Bożena Posłuszny – Księgowa-kadrowa

wew. 14, e-mail: ksiegowosc2.mielec@psoni.org.pl

Sekretariat

 • Joanna Augustyn- Pracownik administracyjny

wew. 11, e-mail: sekretariat.orew.mielec@psouu.org.pl

 • Anna Wilk – Pracownik administracyjny

wew. 23, e-mail: awilk.mielec@psouu.org.pl

Sekcja Transportu

 • Kazimierz Komaniecki

Pracownia kulinarna:

 • Grażyna Basztura
 • Agnieszka Mazur

Pracownicy gospodarczy:

 • Irena Kuca
 • Danuta Madej
 • Stanisław  Rojowski
 • Maria Stafiej
 • Stanisława Zając (oddział Wola Pławska)
 • Jolanta Bieniek (oddział ul. Moniuszki)
Skip to content