Kategorie
przetargi Uncategorized

Przewóz osób do Środowiskowego Dom Samopomocy w roku 2022 – trasa nr 4

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2022 – trasa nr 4” (zapytanie ofertowe nr 1/2022/SDS). Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).

Dokumenty do postępowania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w zapytaniu ofertowym

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Klauzula informacyjna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content