Kategorie
przetargi Uncategorized

Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023” (znak sprawy 2/2022/SDS) w trybie podstawowym bez negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja oraz składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl https://psouumielec.eb2b.com.pl

Dokumenty do postępowania:

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Wykaz_postępowanie

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content