Kadra

Kadrę Ośrodka Wczesnej Interwencji stanowią wysoko wykwalifikowani spejaliści.

Są to:

  • logopedzi/neurologopedzi
  • psycholodzy
  • pedagog-oligofrenopedagog
  • terapeuta zajęciowy
  • fizjoterapeuci
  • terapeuci NDT-Bobath
  • terapeuta SI
  • pracownik administracji

Placówką kieruje

Pani Katarzyna Miłoś-Skaza

Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content