Organizacja pracy

Ośrodek Wczesnej Interwencji pracuje

od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:00  – 20:00  

(oddział w Woli Pławskiej od  8:00  –   14:30).


Rejestracja odbywa się na podstawie ważnego skierowania od lekarzy:

 • rehabilitacji medycznej,
 • pediatrii,
 • chirurgii dziecięcej,
 • reumatologii,
 • ortpedi i traumatologii narządu ruchu,
 • neonatologii,
 • oraz lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Rejestracji można dokonywać osobiście lub telefonicznie pod numerem :

785 918 837 lub 17 583 74 17 wew. 22  
17 583 97 16  wew. 22   17 586 35 22 wew. 22

od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:00  do 15:00


Podczas pierwszej wizyty należy mieć ze sobą :

 • aktualne skierowanie,
 • numer pesel dziecka,
 • w przypadku dziecka w pierwszym roku życia dodatkowo należy dostarczyć pesel oraz numer ewidencyjny jej dowodu osobistego,
 • książeczkę zdrowia dziecka,
 • karty informacyjne, wypisy ze szpitala, badania diagnostyczne.

Zasady uczestnictwa dziecka w zajęciach w Ośrodku Wczesnej Interwencji :

 • Terminarz wizyt podawany jest na bieżąco z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez kontakt SMS.
 • Rodzic ma obowiązek zgłosić nieobecność dziecka na zajęciach.
 • Do dnia 10 każdego miesiąca należy zgłosić zmiany dotyczące terminów zajęć terapeutycznych na przyszły miesiąc – w przypadku rodziców pracujących w systemie zmianowym prosimy o aktualizowanie  zmian na bieżąco.
 • Za bezpieczeństwo dziecka przed i po zakończeniu zajęć odpowiada rodzic.
 • Rodziców obowiązuje punktualność w przyprowadzaniu oraz odbieraniu dziecka z zajęć.
 • Dziecko, które rodzic przyprowadza na zajęcia do ośrodka powinno być zdrowe – bez objawów gorączki lub infekcji.
 • Podczas obecności dziecka na zajęciach rodzic powinien być obecny w ośrodku lub być w stałym kontakcie telefonicznym.

W ramach zajęć u specjalistów , rodzice/opiekun może uczestniczyć w zajęciach oraz instruktażu i psychoedukacji.

Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content