Warunki przyjęcia do OREW

Do OREW przyjmowane są dzieci i młodzież:

  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadające orzeczenie o potrzebie zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub jednego z rodziców, do którego dołączono odpowiednie orzeczenie.

W celu zapisania dziecka do placówki, należy umówić się na spotkanie z dyrektorem OREW.

Jeśli szukasz odpowiedniego miejsca dla swojego dziecka, w każdej chwili możesz do nas przyjść.

Czekamy na Ciebie.

Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content