Misja i wizja

MISJA PSONI

Misją Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest:

– dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,

– wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

MISJA OREW

Misją Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mielcu jest kształcenie, wychowanie, przygotowanie do życia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na miarę ich możliwości, a także dbanie o stan ich zdrowia poprzez zapewnienie kompleksowej rehabilitacji i opieki.

WIZJA OREW

Chcąc w pełni realizować założenia misji ośrodka, dyrektor i pracownicy OREW dokładają wszelkich starań, aby placówka była:

– przyjazna – respektująca niepowtarzalność wychowanków i umożliwiająca ich rozwój  na miarę możliwości każdego z nich

– bezpieczna – zapewniająca poczucie bezpieczeństwa, kompleksowe wsparcie wychowanka i jego rodziny

– nowoczesna – oferująca terapię z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu w przyjaznym otoczeniu

– profesjonalna – dysponująca wysoko wykwalifikowaną i ciągle doskonalącą się kadrą oraz bogatą i ciekawą ofertą edukacyjno – terapeutyczno – rehabilitacyjną

– integrująca – zapobiegająca marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną

– twórcza – dążąca do ciągłego wzbogacania oferty o nowe innowacyjne rozwiązania terapeutyczne i rehabilitacyjne.

Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content