Historia

Historia Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mielcu

Ośrodek  Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu (OREW Mielec) powstał  jako  Ośrodek  Rehabilitacyjno – Wychowawczy (ORW) we wrześniu 1993 roku. Ogromny wkład w utworzenie placówki miała aktywna grupa rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zrzeszonych w PSOUU Koło w Mielcu oraz ówczesny dyrektor MOPS – pan Jan Bury, dzięki któremu udało się utworzyć ramy organizacyjne całego przedsięwzięcia.

Uchwałą Rady Miasta Mielca nr XXXVIII/236/93 z dnia 15 września 1993 roku, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu (obecnie: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu), będące organem prowadzącym placówkę, otrzymało w bezpłatne użytkowanie parter budynku przy ul. Łukasiewicza 1 c z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy. Pomieszczenia po byłym żłobku przeszły gruntowny remont, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i zniesieniem wszelkich barier architektonicznych.

Pierwszy wychowanek przekroczył próg ośrodka we wrześniu 1993 roku, a uroczyste otwarcie placówki odbyło się 30 listopada 1993 roku. Początki nie były łatwe. Brakowało nie tylko specjalistycznej kadry pedagogicznej, ale także wychowanków – ich nabór odbywał się na podstawie indywidualnych rozmów ówczesnego personelu z rodzicami. Dla rodziców inicjatywa ta była przełomowa – niektórzy mieli wiele wątpliwości i niepokojów związanych z pobytem dziecka poza domem rodzinnym.

W roku 1993 OREW został zarejestrowany w rejestrze Wojewody Podkarpackiego jako niepubliczna placówka edukacyjna, natomiast w marcu 2000 roku, w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, uzyskał wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Mielecki jako niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego. ORW stał się więc Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym.

W  pierwszych  latach  działalności  ośrodek obejmował opieką i terapią 35 dzieci z terenu miasta Mielca oraz pobliskich miejscowości. Nieustannie dopływały informacje o osobach niepełnosprawnych, które nie zostały jeszcze objęte opieką żadnej placówki. W związku z tym oraz na na skutek coraz szerszej wiedzy społecznej oraz zrozumienia potrzeb edukacyjno – terapeutycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, liczba wychowanków OREW systematycznie rosła.

W roku 1998 zorganizowano dowóz uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne z terenu całego powiatu mieleckiego, co stało się momentem przełomowym w dostępności placówki dla dzieci potrzebujących specjalnych warunków nauki.

W związku z rosnącą liczbą podopiecznych z terenu gminy Borowa, pojawiła się potrzeba zwiększenia bazy lokalowej OREW. Dnia 25 lipca 2005 roku została podpisana umowa użyczenia pomiędzy Gminą Borowa  będącą  właścicielem lokalu  znajdującego się w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Woli Pławskiej, a Zarządem PSOUU Koło w Mielcu. Po wstępnym remoncie w grudniu 2005 roku edukację w Filii OREW w Woli Pławskiej rozpoczęło 15 wychowanków z terenów gminy wiejskiej Mielec, Borowa, Czermin oraz Gawłuszowice. Uroczyste otwarcie Filii nastąpiło w czerwcu 2006 roku. W kolejnych latach został wybudowany podjazd dla wózków inwalidzkich, wymieniono stolarkę okienną oraz zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania.

Rok 2008 to zwieńczenie wieloletnich wysiłków mających na celu pozyskanie nowego, większego, odpowiadającego nowoczesnym standardom lokalu w Mielcu. W lipcu tego roku nastąpiło przeniesienie placówki OREW z ul. Łukasiewicza 1 c do nowej siedziby przy ul. Wojsławskiej 278. Dnia 16 września 2008 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia nowej siedziby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu oraz obchody 15-lecia powstania Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego.

W lipcu 2012 roku w wyniku wygranej w konkursie  firmy Nivea  „100 placów zabaw na 100 lat Nivea” na terenach zielonych Filii OREW w Woli Pławskiej został wybudowany plac zabaw, z którego korzystają podopieczni OREW oraz  dzieci i młodzież z terenu gminy Borowa oraz gmin ościennych.

W roku 2015 do potrzeb OREW zaadaptowano kolejny budynek – przy ul. Moniuszki 3 w Mielcu. Z dniem 1 września 2015 roku edukację w nowym Oddziale OREW rozpoczęło 15 wychowanków.

W ciągu kolejnych lat ośrodek sukcesywnie poszerzał zakres swojej działalności. Ostatnie lata przyniosły wiele nowych inicjatyw terapeutycznych i społecznych, które są kontynuowane do dziś. Wśród nich znajdują się: hipoterapia i dogoterapia, Zielona Szkoła, Drużyna Zielonych Skautów i Junior Skautów, Piknik/Festyn Rodzinny, Olimpiady Specjalne Podkarpackie – Klub PSOUU Mielec.

Energiczny rozwój placówki w ciągu minionych lat, jest przede wszystkim owocem wytężonej pracy wykwalifikowanego zespołu pracowników OREW. Nie należy także zapomnieć o wsparciu innych placówek prowadzonych przez PSONI Koło w Mielcu – szczególnie Biura Obsługi Placówek oraz rodziców wychowanków, licznych darczyńców, a także władz samorządowych.

Dyrektorzy OREW:

Elżbieta Romańska (w latach 1993 – 1995),

Joanna Szadkowska (w latach 1995 – 2012),

Urszula Występek (w latach 2012 – 2018),

Anna Makuch – Błaszkiewicz (od 2018 roku).

Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content