Informacje dla rodziców

List MEiN_MZ

Informacje szczegółowe

Statut NPT „Wesoły Balonik”

Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Wesoły Balonik”

Zasady odpłatności i korzystania z posiłków

Regulamin zasad odpłatności i korzystania z posiłków wydawanych w PSONI Koło w Mielcu

Aneks nr 1 do Regulaminu zasad odpłatności i korzystania z posiłków wydawanych w PSONI Koło w Mielcu

Aneks nr 2 do Regulaminu zasad odpłatności i korzystania z posiłków wydawanych w PSONI Koło w Mielcu

Aneks nr 3 do Regulaminu zasad odpłatności i korzystania z posiłków wydawanych w PSONI Koło w Mielcu

Skip to content