Kategorie
Uncategorized

Integracyjny plac zabaw

Niniejszym informujemy, że podpisaliśmy umowę na budowę integracyjnego placu zabaw na terenach zielonych naszej głównej siedziby. Taka inwestycja możliwa jest dzięki Fundacji Drzewo i Jutro. Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach prac.

Kategorie
przetargi Uncategorized

Przewóz osób do Środowiskowego Dom Samopomocy w roku 2022

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2022” (znak sprawy PSONI/1/2021/ZP) w trybie podstawowym bez negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja oraz składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl https://psouumielec.eb2b.com.pl

Szczegóły postępowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia_aktualizacja z dnia 25.11.2021r. (usunięcie oczywistej pomyłki pisarskiej, ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz pozostałe dokumenty postepowania bez zmian)

Specyfikacja Warunków Zamówienia_dokument nieaktualny

Załącznik nr 1 – Szczegółowy plan dowozów z podanym wykazem miejscowości i adresów

Załącznik nr 2 – Wykaz dodatkowo dni wolnych od pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy

Załącznik nr 3 – Umowa o przewóz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 – Formularz oferty

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik nr 7 – Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna

Ogłoszenie o zamówieniu

Identyfikator postępowania

Kategorie
Uncategorized

REKRUTACJA!

Kategorie
przetargi Uncategorized

Przewóz osób do Środowiskowego Dom Samopomocy w roku 2024 – Trasa 1, 2, 3

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024” (znak sprawy 10/2023/SDS) w trybie podstawowym bez negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja oraz składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl https://psouumielec.eb2b.com.pl

Dokumenty do postępowania:

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykaz

Informacja o kwocie na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kategorie
przetargi Uncategorized

Przewóz osób do Środowiskowego Dom Samopomocy w roku 2024 – Trasa 1, 2, 3

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024″ znak sprawy 9/2023/SDS

Szczegóły w poniższych załącznikach.

Dokumenty do postępowania:

Zawiadomienie o unieważnieniu

Informacja o kwocie na realizację zadania

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykaz

Kategorie
przetargi Uncategorized

Przewóz osób do Środowiskowego Dom Samopomocy w roku 2024

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024″ znak sprawy 8/2023/SDS

Szczegóły w poniższych załącznikach.

Dokumenty do postępowania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Trasa 1-3)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o maksymalnej kwocie na realizację zamówienia

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykaz

Kategorie
przetargi Uncategorized

Przewóz osób do Środowiskowego Dom Samopomocy w roku 2023 – trasa dodatkowa_2

Aktualizacja 30.08.2023 – Brak ofert na realizację

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023 – trasa dodatkowa_2” (zapytanie ofertowe nr 6/2023/SDS). Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).

Dokumenty do postępowania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna

Kategorie
przetargi Uncategorized

Przewóz osób do Środowiskowego Dom Samopomocy w roku 2023 – trasa dodatkowa_1

Aktualizacja 30.08.2023 – wpłynęła 1 oferta na realizację usługi

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023 – trasa dodatkowa_1” (zapytanie ofertowe nr 7/2023/SDS). Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).

Dokumenty do postępowania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategorie
przetargi Uncategorized

Przewóz osób do Środowiskowego Dom Samopomocy w roku 2023 – trasa dodatkowa_1

23.08.2023 Aktualizacja: brak ofert na realizację usługi

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023 – trasa dodatkowa_1” (zapytanie ofertowe nr 5/2023/SDS). Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).

Dokumenty do postępowania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna

Kategorie
przetargi Uncategorized

Przewóz osób do Środowiskowego Dom Samopomocy w roku 2023 – trasa dodatkowa_2

23.08.2023 Aktualizacja: brak ofert na realizację usługi

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023 – trasa dodatkowa_2” (zapytanie ofertowe nr 4/2023/SDS). Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).

Dokumenty do postępowania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna

Kategorie
przetargi Uncategorized

Przewóz osób do Środowiskowego Dom Samopomocy w roku 2023 – trasa dodatkowa_2

17.08.2023 Aktualizacja: brak ofert na realizację usługi

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023 – trasa dodatkowa_2” (zapytanie ofertowe nr 3/2023/SDS). Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).

Dokumenty do postępowania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna

Skip to content