Warunki przyjęcia

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Wesoły Balonik II” jest niepublicznym przedszkolem terapeutycznym przeznaczonym dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat: 

  • z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
  • niewidomych i słabowidzących, 
  • niesłyszących i słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją).
Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content