Organizacja pracy

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Wesoły Balonik II” jest niepublicznym przedszkolem terapeutycznym przeznaczonym dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat: 

 • z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
 • niewidomych i słabowidzących, 
 • niesłyszących i słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją).

Dla każdego dziecka zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje indywidualny program terapeutyczny, który poprzedzony jest wnikliwą i wielowymiarową diagnozą.


Dzieci uczęszczające do przedszkola objęte są kompleksową rehabilitacją (fizjoterapia, terapia psychologiczna, neurologopedyczna, zajęciowa, konsultacje lekarskie), która świadczona jest przez Ośrodek Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Mielcu w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Oprócz udziału w codziennych zajęciach dzieci uczestniczą także w życiu kulturalnym, wycieczkach, imprezach okolicznościowych itp.


W naszym przedszkolu stosowane są m.in. takie metody jak:

 • terapia ręki,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • AAC,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Pedagogika Zabawy,
 • Terapia Psychomotoryczna wg M. Procus i M. Block,
 • elementy Integracji Sensorycznej,
 • dogoterapia.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, w salach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i odpowiednie pomoce terapeutyczne. Dzieci korzystają m.in. z Sali Doświadczania Świata, Klockolandii, placu zabaw i Ogrodu Sensorycznego.

Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content